პრეტენზიის სტანდარტული ფორმა

პრეტენზიის სტანდარტული ფორმა

განმცხადებლის პირადი ინფორმაცია

პროდუქტის დასახელება

პრეტენზიის ხასიათი

პრეტენზიის შინაარსი (საჭიროების შემთხვევაში ვრცელი აღწერა წარმოადგინეთ დანართის სახით)გაეცანით მომხმარებელთათვის სასარგებლო ინფორმაციას საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებგვერდსა http://www.nbg.gov.ge/cp და ცხელ ხაზზე – 822 406 406