ჩვენი გუნდი

თამარ დარახველიძე

თამარ დარახველიძე- დაიბადა ქ. თბილისში. დამთავრებული აქვს ივანე ჯავხიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - მენეჯმენტისა და მიკროეკონომიკის ფაკულტეტი.


ფლობს რუსულ, გერმანულ და ინგლისურ ენებს. 2006-2012 წლებში მუშაობდა მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია რიკო ექსპრესში ფილიალის მენეჯერის პოზიციაზე.


2012 წლიდან დღემდე არის შპს მიკროსაფიანანსო ორგანიზაცია "ბონაკო"-ს დირექტორი.