ჩვენი გუნდი

თამარ დარახველიძე

თამარ დარახველიძე დაიბადა ქ. თბილისში. დამთავრებული აქვს ივანე ჯავხიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - მენეჯმენტისა და მიკროეკონომიკის ფაკულტეტი.

ფლობს რუსულ, გერმანულ და ინგლისურ ენებს. 2006-2012 წლებში მუშაობდა მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია რიკო ექსპრესში ფილიალის მენეჯერის პოზიციაზე.

 

2012 წლიდან დღემდე არის შპს მიკროსაფიანანსო ორგანიზაცია "ბონაკო"-ს დირექტორი.