ფილიალები

გორის ფილიალი

მისამართი:
სტალინის გამზირი #9
ტელეფონი:
2 000 777 ( 117 )
ელ. ფოსტა:
10:00 - 20:00