პროდუქტები

იპოთეკური სესხი

შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ბონაკო გთავაზობთ მიიღოთ დაფინანსება უძრავი ქონების გარანტიით

 

სესხის ზოგადი პირობები:

 • სესხის ვადა: 3 თვიდან – 10 წლამდე
 • სესხის ვალუტა: ლარი
 • სესხის თანხა: მინიმუმ - 1,000 ლარიდან მაქსიმუმ - 50,000 ლარამდე.
 • სესხის უზრუნველყოფა: უძრავი ქონება (საცხოვრებელი ბინა, სახლი, კომერციული, სავაჭრო ფართი, აგარაკი, მიწის ნაკვეთი)

 

სესხის დაფარვის გრაფიკი:

 • ძირითადი თანხისა და პროცენტის დაფარვა.

 

სესხის დამტკიცების პროცედურა:

 • იპოთეკური სესხის განაცხადის ფორმის შევსება (განაცხადის შევსება შესაძლებელია ,როგორც ვებ გვერდზე მითითებულ ბმულზე, ასევე ჩვენს ფილიალებში)
 • გასაუბრება და საჭირო დოკუმენტაციის წარმოდგენა
 • საკრედიტო კომიტეტის გადაწყვეტილების მიღება
 • სესხის გაცემა

 

დოკუმენტაცია:

 • უძრავი ქონების განახლებული ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან
 • მესაკუთრის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (თანამესაკუთრის არსებობის შემთხვევაში მისი პირადობის დამადასტურებელი მოწმობაც)
 • საკრედიტო კომიტეტის გადაწყვეტილების მიხედვით შესაძლებელია მოთხოვნილ იქნას დამატებით წარმოსადგენი დოკუმენტაცია