პროდუქტები

ფულადი გზავნილები

money gram
შპს  მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „ბონაკო“-ში ისარგებლეთ,  საერთაშორისო ფულადი გზავნილით „CONTACT”,  რომელიც საშუალებას გაძლევთ სწრაფად, უსაფრთხოდ და შეღავათიანი პირობებით გადარიცხოთ ან მიიღოთ თანხა. „CONTACT”-ი წარმოდგენილია 170 -ზე მეტ ქვეყანაში.   ვალუტა: USD -  აშშ დოლარი / EUR - ევრო    CONTACT - ის ფულადი გზავნილის  უპირატესობა:  შეღავათიანობა- ფულის გადარიცხვის დაბალი საკომისიო  სიმარტივე- არ არის საჭირო საბანკო ანგარიშის გახსნა  ოპერატიულობა-. თანხის განაღდება შესაძლებელია კოდის მიღებიდან 15 წუთიდან 24 საათის განმავლობაში; (დამოკიდებულია მიმღებ ქვეყანაზე)     გზავნილის მისაღებად თქვენ უნდა  მიმართოთ ბონაკოს ნებისმიერ ფილიალს 24 საათის განმავლობაში კვირის ნებისმიერ დღეს. 
money gram
შპს  მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „ბონაკო“-ში ისარგებლეთ,  საერთაშორისო ფულადი გზავნილით „Золотая Корона“,  რომელიც საშუალებას გაძლევთ სწრაფად, უსაფრთხოდ და შეღავათიანი პირობებით გადარიცხოთ ან მიიღოთ თანხა, 40 ათას პუნქტზე მეტ - რუსეთისა და დსთ ქვეყნებში  ვალუტა : USD - აშშ დოლარი /EUR - ევრო /RUR - რუსული რუბლი.   Золотая Корона ის ფულადი გზავნილის  უპირატესობა: ფულის გადარიცხვის დაბალი საკომისიო, არ არის საჭირო საბანკო ანგარიშის გახსნა, თანხის მიღება შეგიძლიათ  გადარიცხვის მომენტიდან რამოდენიმე წამში, გამგზავნს  გზავნილის  სტატუსის შესახებ მისდის  ტექსტური  შეტყობინება. გზავნილის მისაღებად თქვენ უნდა  მიმართოთ ბონაკოს ნებისმიერ ფილიალს 24 საათის განმავლობაში კვირის ნებისმიერ დღეს. 
money gram
"Money Gram" ფულადი გადარიცხვების საერთაშორისო სისტემა,რომლის საშუალებითაც 15 წუთში გააგზავნით ან მიიღებთ თანხას მსოფლიოს ნებისმიერი ქვეყნიდან. სისტემით სარგებლობისათვის არ არის აუცილებელი გქონდეთ საბანკო ანგარიში. გზავნილის მისაღებად თქვენ უნდა  მიმართოთ ბონაკოს ნებისმიერ ფილიალს 24 საათის განმავლობაში კვირის ნებისმიერ დღეს. 
money gram
"Western Union" ფულადი გადარიცხვების საერთაშორისო სისტემა,რომლის საშუალებითაც 15 წუთში გააგზავნით ან მიიღებთ თანხას მსოფლიოს ნებისმიერი ქვეყნიდან. სისტემით სარგებლობისათვის არ არის აუცილებელი გქონდეთ საბანკო ანგარიში. გზავნილის მისაღებად თქვენ უნდა  მიმართოთ ბონაკოს ნებისმიერ ფილიალს 24 საათის განმავლობაში კვირის ნებისმიერ დღეს. 
money gram
შპს  მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „ბონაკო“-ში საერთაშორისო ფულადი გზავნილით „UNISTREAM”, რომელიც საშუალებას გაძლევთ სწრაფად, უსაფრთხოდ და შეღავათიანი პირობებით გადარიცხოთ ან მიიღოთ თანხა.   ქვეყნები: რუსეთი, საბერძნეთი, იტალია, ამერიკის შეერთებული შტატები, უკრაინა, ყაზახეთი, სომხეთი  და მსოფლიოს კიდევ  100 -ზე მეტი ქვეყანა   ვალუტა : USD - აშშ დოლარი /EUR - ევრო     UNISTREAM - ის ფულადი გზავნილის  უპირატესობა:  ფულის გადარიცხვის დაბალი საკომისიო, არ არის საჭირო საბანკო ანგარიშის გახსნა, თანხის მიღება შეგიძლიათ  გადარიცხვის მომენტიდან 10 წუთის განმავლობაში, პირს შეუძლია თანხა გააგზავნოს ზემოთ  აღნიშნულ ქვეყნებში თავისივე  სახელზე  და თავად გაანაღდოს. გზავნილის მისაღებად თქვენ უნდა  მიმართოთ ბონაკოს ნებისმიერ ფილიალს 24 საათის განმავლობაში კვირის ნებისმიერ დღეს. 
money gram
შპს  მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „ბონაკო“-ში შეგიძლიათ ისარგებლოთ,  საერთაშორისო ფულადი გზავნილით "Monex”, სწრაფად, უსაფრთხოდ და შეღავათიანი პირობებით გადარიცხეთ ან მიიღეთ თანხა.  ვალუტა: USD -  აშშ დოლარი / EUR - ევრო გზავნილის მისაღებად თქვენ უნდა  მიმართოთ ბონაკოს ნებისმიერ ფილიალს 24 საათის განმავლობაში კვირის ნებისმიერ დღეს. 
money gram
შპს  მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „ბონაკო“-ში შეგიძლიათ ისარგებლოთ,  საერთაშორისო ფულადი გზავნილით - "RIA”,  რომელიც საშუალებას გაძლევთ სწრაფად, უსაფრთხოდ და შეღავათიანი პირობებით გადარიცხოთ ან მიიღოთ თანხა.  ვალუტა: USD -  აშშ დოლარი / EUR - ევრო  გზავნილის მისაღებად თქვენ უნდა  მიმართოთ ბონაკოს ნებისმიერ ფილიალს 24 საათის განმავლობაში კვირის ნებისმიერ დღეს.