პროდუქტები

ფულადი გზავნილები

money gram
შპს  მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „ბონაკოში“ ისარგებლოთ,  საერთაშორისო ფულადი გზავნილით „CONTACT”,  რომელიც საშუალებას გაძლევთ სწრაფად, უსაფრთხოდ და შეღავათიანი პირობებით გადარიცხოთ ან მიიღოთ თანხა. „CONTACT”-ი წარმოდგენილია 170 -ზე მეტ ქვეყანაში , ვალუტა: USD -  აშშ დოლარი / EUR - ევრო / RUR - რუსული რუბლი; CONTACT - ის ფულადი გზავნილის  უპირატესობა: შეღავათიანობა- ფულის გადარიცხვის დაბალი საკომისიო, სიმარტივე- არ არის საჭირო საბანკო ანგარიშის გახსნა, ოპერატიულობა-. თანხის განაღდება შესაძლებელია კოდის მიღებიდან 15 წუთიდან 24 საათის განმავლობაში; (დამოკიდებულია მიმღებ ქვეყანაზე)  გზავნილის მისაღებად თქვენ უნდა  მიმართოთ ბონაკოს ნებისმიერ ფილიალს 24 საათის განმავლობაში კვირის ნებისმიერ დღეს.  
money gram
თქვენ საშუალება გეძლევათ ისარგებლოთ, შპს  მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „ბონაკოში“ საერთაშორისო ფულადი გზავნილით „LEADER”,  რომელიც საშუალებას გაძლევთ სწრაფად, უსაფრთხოდ და შეღავათიანი პირობებით გადარიცხოთ ან მიიღოთ თანხა. ქვეყნები: რუსეთი, საბერძნეთი, იტალია, ამერიკის შეერთებული შტატები, უკრაინა, ყაზახეთი, სომხეთი  და მსოფლიოს კიდევ  130 -ზე მეტ ქვეყანაში , ვალუტა: USD -  აშშ დოლარი / EUR - ევრო / RUR - რუსული რუბლი; LEADER - ის ფულადი გზავნილის  უპირატესობა: შეღავათიანობა- ფულის გადარიცხვის დაბალი საკომისიო, სიმარტივე- არ არის საჭირო საბანკო ანგარიშის გახსნა, ოპერატიულობა- თანხის მიღება შეგიძლიათ  გადარიცხვის მომენტიდან 2 წუთის განმავლობაში, მოქნილობა - LEADER  - ით ფულადი გზავნილის გადარიცხვისას თქვენ შეგიძლიათ მიუთითოთ როგორც თანხის მიმღები კონკრეტული ბანკის მისამართი, ასევე მხოლოდ ქვეყანა და ქალაქი. გზავნილის მისაღებად თქვენ უნდა  მიმართოთ ბონაკოს ნებისმიერ ფილიალს 24 საათის განმავლობაში კვირის ნებისმიერ დღეს.
money gram
თქვენ საშუალება გეძლევათ ისარგებლოთ, შპს  მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „ბონაკოში“ საერთაშორისო ფულადი გზავნილით „Золотая Корона“ რომელიც საშუალებას გაძლევთ სწრაფად, უსაფრთხოდ და შეღავათიანი პირობებით გადარიცხოთ ან მიიღოთ თანხა. ქვეყნები: 40 ათას პუნქტზე მეტი რუსეთისა და დსთ ქვეყნებში, ვალუტა : USD - აშშ დოლარი /EUR - ევრო /RUR - რუსული რუბლი.  Золотая Корона ის ფულადი გზავნილის  უპირატესობა: ფულის გადარიცხვის დაბალი საკომისიო , არ არის საჭირო საბანკო ანგარიშის გახსნა, თანხის მიღება შეგიძლიათ  გადარიცხვის მომენტიდან რამოდენიმე წამში , კონტროლი- გამგზავნს  გზავნილის  სტატუსის შესახებ მისდის  ტექსტური  შეტყობინება . გზავნილის მისღებად  ან გასაგზავნად მიმართოთ ბონაკოს ნებისმიერ ფილიალს 24 საათის განმავლობაში კვირის ნებისმიერ დღეს
money gram
"Money Gram" ფულადი გადარიცხვების საერთაშორისო სისტემა,რომლის საშუალებითაც 15 წუთში გააგზავნით ან მიიღებთ თანხას მსოფლიოს ნებისმიერი ქვეყნიდან. სისტემით სარგებლობისათვის არ არის აუცილებელი გქონდეთ საბანკო ანგარიში.
money gram
"Western Union" ფულადი გადარიცხვების საერთაშორისო სისტემა,რომლის საშუალებითაც 15 წუთში გააგზავნით ან მიიღებთ თანხას მსოფლიოს ნებისმიერი ქვეყნიდან. სისტემით სარგებლობისათვის არ არის აუცილებელი გქონდეთ საბანკო ანგარიში.
money gram
თქვენ საშუალება გეძლევათ ისარგებლოთ, შპს  მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „ბონაკოში“ საერთაშორისო ფულადი გზავნილით „UNISTREAM”, რომელიც საშუალებას გაძლევთ სწრაფად, უსაფრთხოდ და შეღავათიანი პირობებით გადარიცხოთ ან მიიღოთ თანხა. ქვეყნები: რუსეთი, საბერძნეთი, იტალია, ამერიკის შეერთებული შტატები, უკრაინა, ყაზახეთი, სომხეთი  და მსოფლიოს კიდევ  100 -ზე მეტ ქვეყანაში , ვალუტა : USD - აშშ დოლარი /EUR - ევრო /RUR - რუსული რუბლი  UNISTREAM - ის ფულადი გზავნილის  უპირატესობა: ფულის გადარიცხვის დაბალი საკომისიო, არ არის საჭირო საბანკო ანგარიშის გახსნა , თანხის მიღება შეგიძლიათ  გადარიცხვის მომენტიდან 10 წუთის განმავლობაში , პირს შეუძლია თანხა გააგზავნოს ზემოთ  აღნიშნულ ქვეყნებში თავის სახელზე  და თავად გაანაღდოს.მიმართოთ ბონაკოს ნებისმიერ ფილიალს 24 საათის განმავლობაში კვირის ნებისმიერ დღეს.
money gram
შპს  მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „ბონაკოში“ შეგიძლიათ ისარგებლოთ,  საერთაშორისო ფულადი გზავნილით "Monex”, სწრაფად, უსაფრთხოდ და შეღავათიანი პირობებით გადარიცხეთ ან მიიღეთ თანხა. ვალუტა: USD -  აშშ დოლარი / EUR - ევრო, გზავნილის მისაღებად თქვენ უნდა  მიმართოთ ბონაკოს ნებისმიერ ფილიალს 24 საათის განმავლობაში კვირის ნებისმიერ დღეს.
money gram
შპს  მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „ბონაკოში“ შეგიძლიათ ისარგებლოთ,  საერთაშორისო ფულადი გზავნილით "RIA”,  რომელიც საშუალებას გაძლევთ სწრაფად, უსაფრთხოდ და შეღავათიანი პირობებით გადარიცხოთ ან მიიღოთ თანხა. ვალუტა: USD -  აშშ დოლარი / EUR - ევრო, გზავნილის მისაღებად თქვენ უნდა  მიმართოთ ბონაკოს ნებისმიერ ფილიალს 24 საათის განმავლობაში კვირის ნებისმიერ დღეს.
money gram
შპს  მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „ბონაკოში“ შეგიძლიათ ისარგებლოთ,  საერთაშორისო ფულადი გზავნილით "Anelik”,  რომელიც საშუალებას გაძლევთ სწრაფად, უსაფრთხოდ და შეღავათიანი პირობებით გადარიცხოთ ან მიიღოთ თანხა. ვალუტა: USD -  აშშ დოლარი / EUR - ევრო/ RUR - რუსული რუბლი, გზავნილის მისაღებად თქვენ უნდა  მიმართოთ ბონაკოს ნებისმიერ ფილიალს 24 საათის განმავლობაში კვირის ნებისმიერ დღეს.
დააფიქსირეთ პრეტენზია