პროდუქტები

ოქროს სესხი

შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ბონაკო გთავაზობთ მიიღოთ დაფინანსება ძვირფასი ლითონების (ოქროს) გარანტიით

 

სესხის უზრუნველყოფა:

  • ოქრო
  • თქვენს მოთხოვნაზე მორგებული პირობებით
  • საკომისიოს გარეშე

 

დოკუმენტაცია:

  • მესაკუთრის პირადობის დამადასტურებელი საბუთი