პროდუქტები

ოქროს სესხი

შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ბონაკო გთავაზობთ მიიღოთ დაფინანსება ძვირფასი ლითონების (ოქროს) გარანტიით

დასახელება ვალუტა % ვადა დაფარვის გრაფიკი სესხის უზრუნველყოფა
„სტანდარტი“
ლარში
2
1თვე დარიცხული სარგებლის დაფარვა ოქრო
  • სესხის გაცემის საკომისიო: 0%
  • დოკუმენტაცია:
    • მესაკუთრის პირადობის დამადასტურებელი საბუთი
დააფიქსირეთ პრეტენზია